મનનો આક્રોશ

Monday, September 1, 2008


પણ માફી માંગવાની કોની?

........................................


આખાં વર્ષનું એક દિવસ મા ભેગું જમી શકીયે ?


આખાં વર્ષનાં વિચારો એક દિવસમાં ભેગાં કરી શકીયે ?


આખાં વર્ષનો પ્રેમ એક દિવસમા થઈ શકે?


તો આખું વર્ષ ભૂલ કરી હોય તો, માફી એક વાર માંગવાથી અને એક દિવસ માંગવાથી કેવી રીતે મળી શકે?


જે કહેવાય છે કે ગંગાજી માં સ્નાન કરવાથી પાપ ધોવા જાય..આવી જ આ વાત છે.


ઠીક છે ચાલો..એ પણ માન્યું કે માફી માંગવી એ સહેલી વાત નથી..એટલે એક દિવસ નક્કી થયો કે આ દિવસે માંગવાની...


પણ માફી માંગવાની કોની?


આપણો અંતરઆત્મા બધું જાણતો હોય છે કે આપણે સાચ્ચામા કોની માફી માંગવી જોઈયે..આપણે કોને આકરા શબ્દો બોલ્યા છેં...કોને આપણાં શબ્દોથી દુખ થયુ છેં..


પણ મે છેલ્લાં કેટ્લા વર્ષો થી જોયું છે કે જે બે મિત્રો વર્ષો થી વા નથી કરતા હોતા એમના અબોલા હજી અકબંધ હોય છે.

બધાં પોત પોતાની રીતે સાચ્ચાહોય છેં.

હવે મારો જ દાખલો આપું ને..મને શિવાંસકહ્યુ કે મે ભૂલ કરો છો..મને કેટલું ખરાબ લાગી ગયું..પણ આજે હું એની માફી માંગું છું કે ભાઈ તુ તારી રીતે સાચો હતો ..મે ખાલી બધાની સામે ચર્ચા કરી.


ને પોતોને કેટલું હલકું લાગે છે મારું મન, પણ હુ ખાલી એક સંદેશ મૂકી દઉ કે સર્વ ને "મિચ્છામિદુક્કડમ"....


કોઇ મતલબ નથી રહેતો..મિત્રો જેની સાથે મતભેદ હોય કે મનદુઃખ્ , મહેરબાની કરીને એને "મિચ્છામિદુક્કડમ".... કહેશો..તો આજનો દિવસ સાર્થક થયો ગણાવીશposted by નીતા કોટેચા at 10:48 PM

9 Comments:

સાચી વાત...


एरण की चोरी करे, सूई का करे दान જેવી આપણી મનોવૃત્તિ થઈ ગઈ છે. ક્ષમાયાચના એ અંતરમાંથી ઊઠવો જોઈતો અવાજ છે જે કોઈ એક દિવસનો મોહતાજ ન હોઈ શકે...

September 2, 2008 at 3:10 AM  

saras ane sachi vaat

michchaami dukkadam !!

September 2, 2008 at 5:04 AM  

મિચ્છામી દુક્કડમ્

September 2, 2008 at 5:22 AM  

SARAS...VAAT AMALMA MUKE TO NAHI TO CHABDO JA CHHE !
CHANDRAVADAN

September 2, 2008 at 6:49 AM  

Please make the correction in the last comment......
not CHABDO but SHABDO (WORDS )
CHANDRAVADAN

September 2, 2008 at 6:54 AM  

tame ekdam mara man ni vaat kahi che neetaji...i am really fan of ur writing..hu chokkaspane manu chu k ek divas ma kai j kam puru na thay aakha varas nu sarvaiyu kai rite nikli jay sukh dukh k prem nafrat nu...
simply superb thought..
keep it up..god bless you.

September 2, 2008 at 7:41 AM  

plss badha jo potano email id pan sathe aape to mane vadhare anad thashe..jenathi hu pan e badhane mali shaku k jemne maru lakhaan game che...
sneha ben plss aapsho k ?

neetakotecha

September 2, 2008 at 7:57 AM  

agree with vivekbhai...

today read yr all akrosh....

sachi vat che...
chalu rakhaje..

September 4, 2008 at 6:58 AM  

મિચ્છામિદુકડમ કહી દેવાથી મનનો આક્રોશ નીકળી જાય છે ખરો? મનને પૂછી શકીશું?

September 12, 2008 at 9:59 AM  

Post a Comment

<< Home